За проектите

Проектите за производство на електрическа енергия чрез вятърни турбини са най-бързо развиващият се сектор в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Мащабите достигнати със съвременните системи решават все по-значителна част от енергийните нужди. Дългогодишният опит в производството на водещите световни производители на вятърни турбини, научните постижения на специализирани институти и изследователски проекти, както и отделни изобретения правят съвременните модели все по-ефективни и рентабилни.

Пазара на употребяваните ветрогенератори е динамичен, нарасна търсенето, но подмяната на вятърните паркове е поетапно. В условия на свободен пазар цените на турбините нарастват. Ето статистика за всички разходи по инсталиране и запускане в експлоатация на чисто новите съоръжения, които в наши дни вече се предлагат като употребявани:

Figure 2.3

Точният избор на място, марка/модел турбина, прогнозната поддръжка и профилактика за доброто стопанисване на съоръженията са критично важни за оптимални бъдещи резултати. УиндПартнърс Бг ще Ви помогне в реалните предизвикателства и рискове, свързани с Вашата инвестиция.

Конкретно за България като основни предимства можем да посочим:

• Благоприятна законова и икономическа среда

• Растяща изкупна цена на произведената енергия

Разбира се, преди всички приходи Ви предстоят значителни разходи по осъществяването на проекта Ви. Изпълнението на проекта Ви със чисто нови турбини е приемливо за места с II или III клас (IEC), като изчисленията за възвращаемостта ще са на база изкупна цена на електроенергията към момента на пред инвестиционното проучване. УиндПартнърс Бг ще Ви консултира за стойността на такива проекти - както за предимствата, така и за приемливите компромиси. Принципно трябва да вземете решение дали да осъществите проекта си изцяло със собствени средства, или да кандидатствате за кредитиране.

Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за България (КЛЕЕВЕИ) е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на участващите български банки.

ЕБВР има сключен договор с DAI Europe в сътрудничество с Енkон сървисис, които предоставят консултантска помощ на собствениците на проекти при подготовката на бизнес планове и молби за кредит. Консултантската помощ е безплатна за собствениците на проекти - работата на консултантите се заплаща от Международният Фонд Козлодуй (МФК).

ЕБВР също така има сключен договор с ESBI като Независим енергиен експерт, който ще удостоверява при завършване на проектите дали тяхното изпълнение отговаря на целите на програмата. Оценката му представлява база за взимане на решение относно предоставяне на безвъзмездна помощ на собственика на проекта, определена като процент (20% за проекти за възобновяеми енергийни източници) от главницата на кредита, предоставен на кредитоискателя по КЛЕЕВЕИ. Безвъзмездните помощи се превеждат в сметките на кредитоискателите на успешно завършените проекти след като се удостоверят от Независимия Енергиен Експерт.

Връзка за контакт с DAI Europe (преди Bannock Consulting) & Енкон сървисис

Copyright © 2008 windpartnersbg.com. Всички права запазени
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508
Изработен от Sliven.NET
Дизайн от Анна Вълева, програмиране от Христо Друмев